مشخصات محصول

کد مجصول : ۱۱۳۵
نام کالا: صندلی ماشین

توضیحات :
مناسب کودکان ۱ سال الی ۸ سال