مشخصات محصول

کد مجصول : ۱۴۳۴
نام کالا: دامبو

توضیحات :
مناسب کودکان ۲ سال الی ۸ سال