کریر

قسمتهای پارچه ای جدا شدنی و قابل شستشو می باشد.
طراحی کمربند طوری است که حتی در صورت بستن اشتباه کمربند مانع از هرگونه اتفاق می شود.
قابل استفاده برای کودکان گروه سنی ۰ تا حداکثر وزن ۱۳ کیلوگرم می باشد.
هر سه کمربند قابل تنظیم توسط بند مرکزی می باشند.

 

تصاویر دیگر:

DSC_0977 DSC_0980 DSC_0982 DSC_0984 DSC_0989 DSC_0975