برچسب: عادت غذایی

اهمیت عصاره خوری

لازم است بعد از ۶ ماهگی که عادات غذایی کودک در حال شکل گرفتن است، انواع خوراکی‌های توصیه شده با طعم، رنگ و مزه‌‌های مختلف به وی چشانده شود. تنها در این صورت است که مقاومت کودک در برابر مصرف غذاهای کمکی و میوه‌جات کمتر خواهد بود. عصاره‌خوری بی‌بی لند حس کاوشگری را در کودک […]